Primăria Săsciori - România

  Primăria Săsciori

          ALEGERI   LOCALE 2020                                                                             Biroul electoral de circumscriptie nr. 64

 

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

Plateste on-line

                 
       
Primăria   Consiliul local   Departamente   Noutăţi   Informatii financiare

Hotărâri Consiliul Local

Înapoi la meniul anterior

               2020

Hotararea 68/2020 - privind aprobarea demararii investitiei „Modernizare sistemului de iluminat public stradal in comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 67/2020 - Privind alegerea presedintelui de sedinta in data de 10.07.2020

Hotararea 66/2020 - privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare Scoala generala cu clasele I-VIII, localitatea Loman, comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 65/2020 - privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare si extindere Scoala generala cu clasele I-VIII, localitatea Sasciori, comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 64/2020 - privind aprobarea conccesionarii prin licitatie publica deschisa a imobilului „curti-constructii” inscris in CF nr. 70188 - Sugag, cu nr. cad/top. 295/8, in suprafata de 2179 mp, proprietatea comunei Sasciori, judetul Alba.

Hotararea 63/2020 - privind modificarea art. 2 din HCL nr. 7/2020 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico economici la obiectivul „Modernizare strazi in sat Loman, comuna Sasciori, judetul Alba”.

Hotararea 62/2020 - privind aprobarea executiei bugetare pe trim II anul 2020

Hotararea 61/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 60/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta din data de 09.07.2020

Hotararea 59/2020 - privind aprobarea realizarii investitiei „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 58/2020 - privind aprobarea implementarii proiectului de investitie: Studiu de fezabilitate „Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Sasciori”

Hotararea 57/2020 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul comunei Sasciori

Hotararea 56/2020 - privind incetarea contractului de concesiune nr. 5852/03.11.2008, cu privire la concesionarea imobilului „teren construibil” situat in zona turistica Poarta Raiului, pe teritoriul administrativ al com. Sugag, proprietar com. Sasciori, judetul Alba, inscris in CF nr. 70188, cu nr. cad. unic 295/8, in suprafata de 2179 mp

Hotararea 55/2020 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 54/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 53/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 52/2020 - privind modificarea art. 2 din HCL 18/2020.

Hotararea 51/2020 - privind aprobarea P.U.D. „CONSTRUIRE CENTRU DE FORMARE”.

Hotararea 50/2020 - privind insusirea documentatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extindere apa potabila si bransamente, comuna Sasciori, judetul Alba”.

Hotararea 49/2020 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba.

Hotararea 48/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 47/2020 - privind aprobarea contului de executie bugetara la 31 martie 2020

Hotararea 46/2020 - privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2021

Hotararea 45/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 44/2020 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI actualizata si a indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul „Modernizare scoala generala cu clasele I-VIII, localitatea Loman, comuna Sasciori, judetul Alba”.

Hotararea 43/2020 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI actualizata si a indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul „Modernizare si extindere Scoala generala cu clasele I-VIII, localitatea Sasciori, comuna Sasciori, judetul Alba”.

Hotararea 42/2020 - privind stabilires modului de desfasurare a sedinteor Consiliului Local al comunei Sasciori, precum si modalitatea exercitarii dreptului de vot, pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.

Hotararea 41/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 40/2020 - privind insusirea documentatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Amenajare centru educational pentru copii, loc. Loman, comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 39/2020 - privind asocierea comunei Sasciori cu S.C. APA CTTA S.A. Alba in vederea implementarii proiectului „Modernizare retele de apa potabila si canalizare in comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 38/2020 - privind aprobarea listei intermediare pentru licitatie, a preturilor de pornire si a pasului de licitare, a masei lemnoase pe picior care se va vinde catre agentii economici din productia anului 2020

Hotararea 37/2020 - privind incasarea sumelor retinute pentru fondul de regenerare retinut de catre Ocolul Silvic Valea Sebesului

Hotararea 36/2020 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sasciori pentru anul 2020

Hotararea 35/2020 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sasciori

Hotararea/ 34/2020 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Sasciori, judetul Alba, pentru anul 2020

Hotararea 33/2020 - privind modificarea si completarea art. 2 din HCL nr. 40/2016 privind organizarea comisiilor pe domenii de activitate al Consiliului Local al comunei Sasciori,modificata si completata de HCL nr. 36/2019

Hotararea 32/2020 - privind validarea mandatului d-lui consilier Suciu Gheorghe Andrei

Hotararea 31/2020 - privind incetarea, de drept, a mandatului de consilier comunal al domnului Furdui Petru Valentin

Hotararea 30/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 16/2020 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al COmunei Sasciori pe anul 2020

Hotararea 11/2020 - privind rezilierea contractului de concesiune nr. 5880/14.08.2018, cu privire la imobil inscris in CF 74416 - Sasciori, in suprafata de 4915 mp

               2019

Hotararea 63/2019 - privind aprobarea Organigramei şi Statutului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului.

               2018

Hotararea 95 / 2018

Hotararea 94 / 2018

 

 

 

Primăria Săsciori

 

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com
 
 
 

 

Copyright 2017 © comunasasciori.ro Webmaster www.virtualsolution.ro