Primăria Săsciori - România

  Primăria Săsciori

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

Plateste on-line

                 
       
Primăria   Consiliul local   Departamente   Noutăţi   Informatii financiare

Hotărâri Consiliul Local

Înapoi la meniul anterior

               2020

Hotararea 52/2020 - privind modificarea art. 2 din HCL 18/2020.

Hotararea 51/2020 - privind aprobarea P.U.D. „CONSTRUIRE CENTRU DE FORMARE”.

Hotararea 50/2020 - privind insusirea documentatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extindere apa potabila si bransamente, comuna Sasciori, judetul Alba”.

Hotararea 49/2020 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba.

Hotararea 48/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 47/2020 - privind aprobarea contului de executie bugetara la 31 martie 2020

Hotararea 46/2020 - privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2021

Hotararea 45/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 44/2020 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI actualizata si a indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul „Modernizare scoala generala cu clasele I-VIII, localitatea Loman, comuna Sasciori, judetul Alba”.

Hotararea 43/2020 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI actualizata si a indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul „Modernizare si extindere Scoala generala cu clasele I-VIII, localitatea Sasciori, comuna Sasciori, judetul Alba”.

Hotararea 42/2020 - privind stabilires modului de desfasurare a sedinteor Consiliului Local al comunei Sasciori, precum si modalitatea exercitarii dreptului de vot, pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.

Hotararea 41/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 40/2020 - privind insusirea documentatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Amenajare centru educational pentru copii, loc. Loman, comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 39/2020 - privind asocierea comunei Sasciori cu S.C. APA CTTA S.A. Alba in vederea implementarii proiectului „Modernizare retele de apa potabila si canalizare in comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 38/2020 - privind aprobarea listei intermediare pentru licitatie, a preturilor de pornire si a pasului de licitare, a masei lemnoase pe picior care se va vinde catre agentii economici din productia anului 2020

Hotararea 37/2020 - privind incasarea sumelor retinute pentru fondul de regenerare retinut de catre Ocolul Silvic Valea Sebesului

Hotararea 36/2020 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sasciori pentru anul 2020

Hotararea 35/2020 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sasciori

Hotararea/ 34/2020 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Sasciori, judetul Alba, pentru anul 2020

Hotararea 33/2020 - privind modificarea si completarea art. 2 din HCL nr. 40/2016 privind organizarea comisiilor pe domenii de activitate al Consiliului Local al comunei Sasciori,modificata si completata de HCL nr. 36/2019

Hotararea 32/2020 - privind validarea mandatului d-lui consilier Suciu Gheorghe Andrei

Hotararea 31/2020 - privind incetarea, de drept, a mandatului de consilier comunal al domnului Furdui Petru Valentin

Hotararea 30/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 16/2020 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al COmunei Sasciori pe anul 2020

Hotararea 11/2020 - privind rezilierea contractului de concesiune nr. 5880/14.08.2018, cu privire la imobil inscris in CF 74416 - Sasciori, in suprafata de 4915 mp

               2019

Hotararea 63/2019 - privind aprobarea Organigramei şi Statutului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului.

               2018

Hotararea 95 / 2018

Hotararea 94 / 2018

 

 

 

Primăria Săsciori

 

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com
 
 
 

 

Copyright 2017 © comunasasciori.ro Webmaster www.virtualsolution.ro